เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลบุคลากร

บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล

 

นางสาวพัทริยา ศุภอุดร
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5303

alt

นางสาวพิชญาภา ฝาวัง
หัวหน้าหน่วยสำเร็จการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5302
e-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวเยาวเรศ โนนทิง
หัวหน้าหน่วยทะเบียน
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5306
e-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนalt
alt

นางสาวสิริวิมล วรรณทิพย์
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5302
e-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวสุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5300
e-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนalt
 alt

นางสาวมยุรา ผาสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5304
e-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวน้ำฝน พรมวัง
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5301

e-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล